sreda, 01. marec 2017

Razgibajmo Ljubljano na otokih športa - PRIJAVE ZA IZVAJALCE VADBE


Mestna občina Ljubljana je v letošnjem razpisu za sofinanciranje programov športa razpisala tudi program vadbe na mestnih trim stezah in otokih ter zunanjih fitnes napravah. Program je namenjen predvsem premalo gibalno dejavnim Ljubljančanom in Ljubljančankam oz. vsem tistim, ki raje vadijo zunaj. 

Konzorcij Razgibajmo Ljubljano, v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana pripravlja predstavitve možnosti, ki jih ponujajo zunanje naprave in površine, namenjene predvsem rekreativni vadbi. Z oranizirano vadbo in predstavitvami otokov športa bomo začeli aprila. 

K sodelovanju pri izvajanju vadbe na ljubljanskih otokih športa vabimo klube in društva, ki imajo strokovni kader z ustrezno izobrazbo ali usposobljenostjo za prikaz in izvajanje take vadbe.

Prijavo pošljite po e-pošti razgibajmoljubljano@gmail.com , "Prijava za izvajanje programa Otoki športa 2017". V prijavi nevedite naslednje podatke: 

1. naziv organizacije (društva),
2. vodjo programa z nazivom izobrazbe ali usposobljenosti,
3. vsaj dve lokaciji, ki vam najbolj ustrezata,
4. kratek opis programa, ki ga želite tam izvesti. 

Prijavo pričakujemo do 6. marca 2017, do 9. 00 ure.

Natančne pogoje sodelovanja bomo razložili na sestanku, ki bo v ponedeljek, 13. marca 2017, ob 12. uri, na galeriji Športnega centra Triglav, Vodovodna cesta 25.

Seznam lokacij otokov športa v Ljubljani:

http://www.sport-ljubljana.si/Otoki_sporta_in_trim_steze/

http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/v-srediscu/96695/detail.html

http://ljubljanski.projekti.si/zunanje-fitnes-naprave.aspx